Suoritimme sähkösuunnittelun, -piirustukset ja -asennukset isovene Tacksamheteniin. Suunnittelussa ja asennuksissa sovellettiin veneiden sähköasennusstandardeja SFS-EN ISO 10133 (veneiden matalajännitteiset tasavirta-asennukset) ja SFS-EN ISO 13297 (veneiden vaihtovirta-asennukset) erityisellä tarkkuudella, koska vene tyyppitarkastettiin ja rekisteröitiin henkilöliikennekäyttöön. Koska edellä mainitut standardit ovat melko kevyitä sähkön vaaroihin nähden, ja aina saa tehdä turvallisemman, noudatettiin soveltuvin osin lisäksi standardikäsikirjaa kiinteistöjen pienjännitesähköasennuksista SFS 600-1 ja kotitaloussähkölaitteiden turvallisuusstandardia SFS-EN 60335-1. Veneeseen tuli viisi sähköjärjestelmää:

  • 12 V DC, navigointiin ja yleiseen käyttöön
  • 48 V DC, sähköpropulsiomoottorille
  • 230 V AC, akkujen lataamiseen ja invertterin kautta pistorasioille yleiseen käyttöön
  • Aurinkosähkölatausjärjestelmä 12 V DC järjestelmälle
  • Aurinkosähkölatausjärjestelmä 48 V DC järjestelmälle.
Veneeseen asennettiin maasähkökeskus, pistorasiat, 48 V laturi, 12 V laturi/invertteri-yhdistelmälaite, sähköpropulsiomoottori, 12 V ja 48 V aurinkosähkölatausjärjestelmät, hella, jääkaappi, sisävalaistukset, pilssipumput, WC, Webasto, kaiku, GPS, VHF, akkumonitorit ja värinäyttö, navigointivalot yms. Olimme alusta alkaen mukana veneen rakentamisessa sähköjen osalta. Yhteistyössä omistajan kanssa päätettiin aluksi sähköjärjestelmän komponentit, joiden perusteella suunnittelua lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Laitteet, niiden sijoittelu ja kokonaisuuskin muokkaantuivat projektin aikana ja lopputuloksena järjestelmästä saatiin toimiva ja järkevä kokonaisuus.


Suunnittelu


Isoveneen sähkösuunnittelu

Suunnittelu aloitettiin hahmottelemalla omistajan kanssa laitteiden paikat veneessä. Yllä olevassa kuvassa on vasemmalla käsin piirretty hahmotelma laitteista ja kaapelireiteistä. Oikealla näkyy otteita sähkökaaviosta ja kaapeleiden mitoituksesta. Suunnittelua jatkettiin piirtämällä sähkökytkentäkaaviot järjestelmittäin valittujen laitteiden käyttö- ja asennusohjeiden mukaisesti. Eri sähköjärjestelmät kaapeloitiin erillään selkeyden ja turvallisuuden vuoksi. Tavalliseen projektiimme verrattuna suunnittelua tehtiin huomattavasti enemmän, johtuen projektin laajuudesta, veneen koosta sekä sähköjärjestelmien määrästä ja monimutkaisuudesta.


Asennukset


Isoveneen sähköasennukset

Asennusten ensimmäinen vaihe oli kaapelireittien putkittaminen veneen laidoille ja puolen vaihtoihin. Kaapelireittien putkittaminen aloitettiin rungon valmistumisen ja seinien paikkojen määrittämisen jälkeen. Edellä olevassa kuvassa näkyy vasemmalla ylhäällä putkitusta. Kuvasta voi hahmottaa myös veneen suuren koon. Kuvassa vasemmalla alhaalla näkyy 48 V laturin, 48 V aurinkosähkölaturin sekä 12 V laturi/invertterin asennukset. Kuvassa oikealla ylhäällä on pääpilssipumpun asennus ja johdotukset. Oikealla alhaalla on kuva sähköjärjestelmien valmistumisvaiheen käyttöönotto- ja sähköturvatarkastuksesta.


Isoveneen sähköasennukset

Veneen valmistumisasteen kasvaessa päästiin asentamaan lisää laitteita. Edellä olevassa kuvassa on vasemmalla ylhäällä propulsiomoottorin invertterin asennus ja moottorinohjausjärjestelmän kaapelointia. Kuvassa oikealla ylhäällä on propulsiomoottorin akuston balansointiin tarvittavat tasaajat johdotuksineen. Vasemmalla alhaalla näkyy DC-paneelin ja jakokiskojen asennus ja johdotuksia. Oikealla alhaalla on valmis DC-paneeli sekä ruokailutilan valaistus ja johdotukset pinta-asennuksena palkkeja pitkin.


Lopputulos


Isoveneen Tacksamheten

Projektin lopputuloksena Storbåt Tacksamheten on aloittanut liikennöinnin. Lisätietoja veneestä ja matkoista löytyy oheisesta linkistä: Storbåt Tacksamheten.


Takaisin esimerkkiprojekteihin »